تامین وتوزیع20000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل درشهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار20000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان گیلانغرب تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید