تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در روستای دهقاید شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

تأمین و حمل ۲۳ تن کود شیمیایی اوره تولیدی پتروشیمی پردیس عسلویه، در روستای دهقاید از توابع بخش مرکزی شهرستان دشتستان مورخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید