ارسال کودهای فسفاته و پتاسه به کلیه کارگزاران البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ارسال کودهای فسفاته و پتاسه به کلیه کارگزاران البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور توزیع کودهای فسفاته و پتاسه مورد نیاز کشاورزان بر اساس سهمیه سال 1400، ارسال کودهای فسفاته و پتاسه از انبارهای سازمانی استان البرز به مقصد کلیه کارگزاران در سطح استان آغاز گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید