توزیع 350 تن انواع کود شیمیائی توسط کارگزار بخش خصوصی (مهدی یعقوبی) شهرستان آباده

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام کرد:

در شش ماهه نخست سال جاری مقدار 350 تن انواع کود شیمیائی به مقصد کارگزاری بخش خصوصی (مهدی یعقوبی) شهرستان آباده حمل گردید.

حمید ابراهیمی زاده ابراز کرد: بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بعنوان یکی از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، نقش قابل توجهی در فروش و توزیع کودهای کشاورزی یارانه ای به بهره برداران ایفا می نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید