واگن

حجم کود های وارده گلستان در88 واگن مسقف

روابط عمومی شرکت خدماتحمایتیکشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، ورود سه واگن مسقف جدید به  محموله کود اوره  ارسالی از  مجتمع  پتروشیمی  مرودشت  فارس به حجم کود های وارده از خطوط ریلی به  این استان  اضافه شد.

 حسین پور مسئول مجتمع  انبار های  شرکت  افزود: در چند ماهه  اخیر سال  حجم کود  های  وارده  به این استان در88 واگن   مسقف از  مرز4800 تن گذشت .

وی  تصریح کرد: کود اوره پرمصرف ترین کود  است  که امسال بخش زیادی از آن  از مجتمع پتروشیمی مرودشت  از طریق ناوگان خطوط ریلی وارد  این  استان شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید