ارسال کود اوره به شهرستان خدابنده

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 150 تن کود اوره در 19 مهر ماه به شهرستان خدابنده خبر داد . از این مقدار 50 تن به شرکت تعاونی روستایی گرماب ، 50 تن به تعاونی سجاس و 50 تن دیگر نیز به تعاونی زرین آباد جهت توزیع میان کشاورزان تحویل داده شده است  .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید