نمونه برداری

نمونه برداری سولفات پتاسیم وارداتی ارسالی از بندر امام در گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان، مقدار 200 تن کود سولفات پتاسیم فله وارداتی که از بندر امام کشتی (یونگ نینگ )به انبار سازمانی این شرکت حمل و تیم نمونه برداری این شرکت از محموله فوق نمونه برداری نموده و برای  بررسی به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی ارسال گردید

 در ادامه جباره اصل رئیس اداره بازرگانی شرکت با تاکید بر اینکه اولویت تامین کودشیمیایی سولفات پتاسیم  با تولید داخل است امسال   درسال جدید این کود  از دوشرکت  تولید کننده داخل کشور شامل میهن زاج و صنعت پتاس آسیا وارد استان شده است.

 وی  اضافه کرد: شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی کشور چنانچه تولیدکنندگان داخلی نتوانند نسبت به تامین کودشیمیایی اقدام کنند اقدام به واردات می‌کند که البته میزان واردات نسبت به سال‌های قبل بسیار کاهش یافته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید