توزیع انواع کودهای شیمیایی

توزیع کودهای اوره و سوپرفسفات تریپل درشهرستان زرندیه ساوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

سید علیرضا موسوی  مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اعلام کرد مقدار175 تن کوداوره و مقدار 25 کود سوپرفسفات تریپل  جهت بهره بردراری کشاورزان  شهرستان زرندیه ساوه ، توسط کارگزار بخش خصوصی آقای اسفند یار نیکنام ،  تامین وتوزیع شده است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید