دپو با لودر

جذب بیش از 70 درصد ی سهمیه کود اوره در گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی مدیر  شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان ،در هیچ مناطق استانی نگرانی برای تامین و توزیع سهمیه کود شیمیایی  اوره نداریم و  اکنون 100 درصد  ظرفیت انبار های  استان تکمیل  است  و در هر شهرستانی  احساس نیاز شود با هماهنگی  معاونت بهبود تولیذدات گیاهی سازمان نسبت به تخصیص سهمیه و توزیع اقدام خواهیم کرد.

وی گفت:این شرکت  تاکنون بیش از70درصد سهمیه کود خود را جذب کرده که پیگیری و فعالیت  همکاران  استانی  و کشوری  قابل  تقدیر است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید