توزیع

توزیع 10 تن کود سولفات پتاسیم در شهرستان بندرگز گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان,از توزیع و تدارک 10 تن  کود سولفات پتاسیم  در شش ماهه ی ابتدایی  سال 1400 خبر داد که  این مقدار توسط 4 کارگزاری در سطح شهرستان توزیع می شود

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید