توزیع

توزیع 110 تن کود سولفات پتاسیم در شهرستان رامیان گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان,از توزیع و تدارک 110 تن  کود سولفات پتاسیم در شش ماهه ی ابتدایی  سال 1400 خبر داد که  این مقدار توسط 8 کارگزاری در سطح شهرستان توزیع می شود

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید