تأمين و توزيع انواع بذور علوفه ای و آفت كش در مازندران

.

مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع 124 هزار کیلوگرم / لیتر انواع آفت کش نباتی و 130 هزار کیلوگرم بذور علوفه ای در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت آفت کش های نباتی توزیع شده شامل 110 هزار کیلوگرم انواع آفت کش گرانول 2، 4 و 10 درصد ((ویژه مبارزه با ساقه خوار برنج)) و 14000 هزار لیتر آفت کش اومایت بوده اند که توسط کارگزاران تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی استان توزیع شده اند. وی با اشاره به جایگاه والا و برند معتبر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در حمایت از بخش کشاورزی و اعتماد و اطمینان کشاورزان به این برند افزود در حال حاضر تمامی آفت کش های تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در کمترین زمان در بین کشاورزان استان توزیع می شود.

ايشان در ادامه گفت: لازم به ذكر است كه از ابتدای سال جاری تاکنون 105 هزار کیلوگرم بذر شبدر برسیم علوفه ای و 25 هزار تن بذر سورگوم علوفه ای برای بخش کشاورزی استان مازندران تامین و توسط کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی استان توزیع شد. وی با اشاره به کشت گیاهان علوفه ای به عنوان کشت دوم در اراضی زراعی استان مازندران افزود با توجه به استقبال خوب کشاورزان استان مازندران از بذور علوفه ای توزیع شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و ادامه روند کشت علوفه در استان مازندران انتظار می رود میزان توزیع بذور علوفه ای در سال جاری به 500 هزار کیلوگرم افزایش یابد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید