کشتی پریسان

پایان تخلیه کشتی پریسان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

عملیات تخلیه محموله کود شیمیایی اوره، مربوط به کشتی پریسان در بندرعباس به پایان رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید