برگزاری 25 دوره آموزشی ویژه کارکنان در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از برگزاری 25دوره آموزشی ویژه کارکنان این استان در سال 97 خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: این دوره های آموزشی در راستای ارتقای دانش فنی و توان مهارتی کارکنان و با موضوعات اداری، مالی ،بازرگانی انبارداری،طرح و برنامه ،روابط عمومی ،حراست،حقوقی ،زراعت ،باغبانی ،آبیاری ،بذر و حفظ نباتات و عقیدتی و حقوق شهروندی برای معاونین ،روسای ادارات،کارشناسان مسئول ،کارشناسان و سایر کارکنان این استان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید