توزیع 2245 تن انواع کود شیمیائی توسط کارگزاری های بخش خصوصی شهرستان اقلید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام کرد:

در شش ماهه نخست سال جاری مقدار 2245 تن انواع کود شیمیائی به مقصد کارگزاری های بخش خصوصی شهرستان اقلید حمل گردید.

حمید ابراهیمی زاده ابراز کرد: بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بعنوان یکی از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، نقش قابل توجهی در فروش و توزیع کودهای کشاورزی یارانه ای به بهره برداران ایفا می نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید