گزارش عملکرد کارگزاران شهرستان لارستان در توزیع کودهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود:

در شش ماهه نخست سال جاری مقدار 2794 تن انواع کود شیمیائی توسط 5 شرکت تعاونی روستائی،7 شرکت تعاونی تولید و 1 کارگزار بخش خصوصی با نظارت و معرفی جهاد کشاورزی شهرستان لارستان بین کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی توزیع گردید.

ابراهیمی زاده افزود: کودهای شیمیائی به منظور افزایش میزان محصول، ارتقاء کیفیت محصول تولیدی و یا بهبود کیفیت خاک مورد استفاده قرار می گیرند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید