تنظیم و تدوین آمارنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در حوزه نهاده های کشاورزی بالاخص انواع کود شیمیایی

به گزارش رابط روابط عمومی سرپرست مدیریت طرح و برنامه،

یکی از فعالیتهای مهم اداره آمار معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهیه آمارنامه ماهیانه شرکت می باشد. در این آمارنامه میزان موجودی خرید ، فروش ، حمل و توزیع نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر و ماشین آلات) و نیز گزارش تحلیلی به صورت مقایسه ای در سه دوره ی متفاوت (ماه جاری با ماه گذشته ، ماه جاری با ماه موردنظر در سال گذشته و نیز دوره مذکور با دوره ی سال گذشته) تبیین و در اختیار مدیرعامل و اعضای محترم هیات مدیره قرار می گیرد. تهیه ی گزارش تحلیلی از آمار و اطلاعات تخلیه کشتی های حامل کود شیمیایی ، چگونگی ترخیص و تخلیه بار ، توزیع روزانه از مبادی نیز از دیگر فعالیتهای واحد مذکور می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید