کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان نهاوند استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار 5 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم از انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به مقصد شهرستان نهاوند، در تاریخ 20 مهر ماه سالجاری حمل و در انبار شرکت خدمات کشاورزی چشمه دره مهر گیان، از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان تخلیه شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید