جذب کود سوپر فسفات تریپل در شهرستان قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در شهریور ماه مقدار 55 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل درشهرستان قاین توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید