بارگیری و حمل کود اوره کارگزاری طاهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از بارگیری و حمل 25 تن کود  اوره برای کارگزاری طاهر سربیشه خبر داد.

کودهای تامین شده از مبدا پتروشیمی بجنورد ارسال شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید