بارگیری و حمل کود کارگزاری طاهر سربیشه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از بارگیری و حمل 5/1 تن کود  از نوع سولفات پتاسیم، و 5/1 تن سوپر فسفات تریپل و 7 تن کود فسفاته 13 درصد برای کارگزاری طاهر سربیشه خبر داد.

کودهای تامین شده از مبدا انبار مرکزی شرکت ارسال شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید