تأمین و ارسال کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد:

در تاریخ 21 مهرماه سال 1400 مقدار 25 تن کود شیمیائی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان سیستان و بلوچستان بارگیری و حمل گردید.

وی افزود: مصرف بهینه و به هنگام کودهای شیمیائی نقش بسیار موثری در افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی دارد.

ابراهیمی زاده ابراز کرد: کود اوره از رایج ترین و مهمترین منابع تأمین ازت موردنیاز گیاه می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید