جذب کود سولفات پتاسیم در شهرستان قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در شهریور ماه مقدار 40 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم درشهرستان قاین توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید