برگزاری مناقصه حمل و تخلیه در زاهدان

روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش داد:

هم اکنون در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان  مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و تخلیه مقدار 65 هزار تن کود شیمیایی از بندر چابهار به اقصی نقاط کشور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در حال برگزاری می باشد.

این اولین مناقصه حمل و تخلیه کود شیمیایی شرکت در استان سیتان و بلوچستان در سال جاری است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید