استقرار پایگاه بسیج ادارات و کارمندان 2291 حضرت ثامن الائمه در مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

جلسه استقرار پایگاه بسیج ادارات و کارمندان 2291 حضرت ثامن الائمه (ع ) در مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی با حضور رئیس کل حراست و فرمانده حوزه بسیج ادارات و کارمندان 2291 حضرت ثامن الائمه (ع) در راستای افزایش تعامل میان دو حوزه در دفتر آقای سید مسعود قائمی منتظری مدیر مرکز، روز شنبه 24 مهر سال جاری برگزار شد. در این جلسه معاون فنی و مسئول امور اداری مرکز نیز حضور داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید