جلسه مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شمال و جنوب استان کرمان با مدیر کل تامین اجتماعی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان(جیرفت)،

جلسه در خصوص رفع موانع و مشکلات کارگزاران طرف قرارداد شرکت برای دریافت مفاصا حساب از تامین اجتماعی 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید