برگزاری جلسه برنامه ریزی عملیات حمل و نقل نهاده ها و رفع مشکلات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان جنوب استان کرمان(جیرفت)،

با عنایت به شروع سال جدید و جهت برنامه ریزی عملیات حمل و نقل نهاده ها و رفع مشکلات مربوطه جلسه ای به تاریخ 98/1/28 با حضور پیمانکار حمل و نقل جنوب استان کرمان ، مدیریت مسئولین امور مالی ، بازرگانی و انبارداران در دفتر شرکت تشکیل و نکات و نقطه نظرات به صورت مکتوب صورت جلسه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید