جلسه کود و تغزیه در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه ای در روز یک شنبه مورخ 1398/1/25راس ساعت 9:45با حضور مدیریت محترم سازمان جاد کشاورزی جناب آقای میر عماد و مدیریت استان تشکیل گردید و پیرامون تامین و توزیع کود و نقش آن در تغذیه گیاهی بحث و تبادل نظرگردید  ضمنا از عملکرد شرکت تقدیر و تشکر به عمل آمد وتصمیمات زیر گرفته شد

1- تقویت گروه نظارت با مسئولیت شرکت خدمات حمایتی 

2-ثبت در سامانه فروش کلیه کودهای تکلیفی توسط تمام کارگزاریها 

3-اطلاع رسانی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان وارسال کود به کارگزاری ها توسط شرکت 

4-مشارکت ونظارت بیشتر مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها از توضیع ومصرف کود 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید