حواله الکترونیک تحویلی به کشاورزان شهرستان فردوس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: کشاورزان شهرستان فردوس کودهای مورد نیاز خود را از طریق 434 حواله الکترونیکی که از جهاد کشاورزی این شهرستان صادر شده بود، تحویل گرفته اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید