ارسال انواع کود به مقصد کارگزاریهای استان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ 

در طی هفته جاری مقدار 36 تن انواع کودهای شیمیایی به مقصد کارگزاران استان ارسال گردید ، بنا به گفته آقای مهندس میرزایی رییس انبارهای مدیریت استان ، این مقادیر شامل کودهای سولفات پتاسیم گرانوله و سوپر فسفات تریپل بوده که به مقصد کارگزاریهای اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان دماوند ارسال گردیده است ، لازم به یادآوری است  با آغازفصل زراعی جدید روند خرید وفروش و مصرف کودهای فسفاته و پتاسه برای کشت پاییزه رو به افزایش می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید