بارگیری و حمل کود اوره کارگزاری شاهرخت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از بارگیری و حمل 50 تن کود اوره برای کارگزاری شاهرخت در شهرستان زیرکوه خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید