صدور حواله الکترونیک برای 152 تن کود در شهرستان سرایان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: در شهرستان سرایان تا کنون برای 152 تن کود حواله الکترونیکی صادر شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید