اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای کشت 350 هکتار باغات کیوی در شهرستان آمل استان مازندران خبر داد

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود

کودهای کشاورزی تأمین شده برای باغات کیوی شامل کودهای ازته ، فسفاته و پتاسه بوده اند.