حواله الکترونیک تحویلی به کشاورزان شهرستان درمیان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: کشاورزان شهرستان درمیان کودهای مورد نیاز خود را از طریق 53 حواله الکترونیکی که از جهاد کشاورزی این شهرستان صادر شده بود، تحویل گرفته اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید