جذب 330 تن کود اوره تعاونی روستایی مطهری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه مقدار 330 تن کود شیمیایی اوره توسط کارگزاری تعاونی روستایی مطهری در شهرستان سرایان جذب و بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید