تخلیه کود از شرکتهای تولید داخل

تخلیه کود فسفات 13% در انبار کود شهید شاملو استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

آقای مهندس  لنجابی  مسئول بازرگانی کود  استان مرکزی  از تخلیه 200 تن کود فسفات 13% تولید داخلی شرکت گلبن بهار در شهرستان ساوه  در انبار مرکزی کود شهید شاملو در طلی روزهای اخیر،  خبر داد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید