جلسه هماهنگی جهت اجرای طرح کشت های قراردادی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت:جلسه ای به ریاست مدیرکل غله و خدمات بازرگانی و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی و سرپرستی امور شعب بانک کشاورزی استان همدان، رئیس صندوق بیمه کشاورزی و مدیران عامل کارخانه آرد سینا و مریانج کار، در تاریخ 27 مهر ماه سالجاری در محل اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان برگزار شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود در این جلسه آقای بکایی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی به چگونگی اجرایی شدن طرح کشت قراردادی پرداخت و سپس اعضاء حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات خود درخصوص این طرح پرداختند.

آقای الیاسی در ادامه با اعلام آمادگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان جهت تامین کود های مورد نیاز کشاورزان در طرح کشت قراردادی، بیان کرد در حال حاضر حدود هفده هزار تن انواع کودهای شیمیایی فسفاته، پتاسه و ازته جهت کشت های پاییزه و اجرای طرح کشت قراردادی گندم در انبار های استان ذخیره می باشد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان عنوان کرد  که طرح کشت قراردادی در راستای سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری و انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید