توزیع15000کیلوگرم کودفسفاته گرانوله درشهرستان هرسین استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار15000کیلوگرم کودفسفاته گرانوله جهت بهره برداران شهرستان هرسین توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید