برنامه زنده

برنامه زنده تلویزونی بخش کشاورزی استان

روبط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  از  برنامه زنده  تلویزونی  بخش  کشاورزی  استان خبرداد   در این برنامه دکتر مهاجر در این برنامه که به موضوع کشت محصولات پاییزه و مسایل روز کشاورزی اختصاص داشت با اشاره به آغاز سال زراعی جدید و فصل کشت محصولات پاییزه در پاسخ به پرسش ظرفیت ها و چالش های پیش روی کشاورزان استان گفت:

با توجه به برنامه الگوی کشت ابلاغ شده از سوی وزارت جهادکشاورزی کشت محصولات را در دستور کار داریم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید