بازدید کمیته نظارت، بازرسی و کنترل کیفی از شرکت زعیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

کارگروه بازرسی و کنترل کیفی استان شامل نماینده ی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم بهمراه نماینده اتاق اصناف، نماینده حراست سازمان جهاد کشاورزی، نماینده معاونت بهبود تولیدات گیاهی و نماینده سازمان صنعت و معدن و تجارت، در مهر ماه سالجاری از کارخانه سروستان پاک ایرانیان(زعیم) بازدید و بازرسی بعمل اوردند و تذکرات لازم طبق دستورالعمل های موجود به این تولید کننده داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید