بارگیری و حمل کود ترکیبی کارگزاری روستایی نهبندان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از بارگیری و حمل 33 تن کود اوره و 1 تن کود سولفات پتاسیم  و 1 تن کود سوپر فسفات تریپل برای کارگزاری روستایی نهبندان خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید