بارگیری و حمل کود سوپر فسفات تریپل کارگزاری بهدشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از بارگیری و حمل 10 تن کود سوپر فسفات تریپل برای کارگزاری بهدشت در شهرستان بشرویه خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید