توزیع 200 تن کود پتاس بین کشاورزان استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در ارتباط با تامین کودهای شیمیایی مورد نیاز استان گفت: سهمیه کود پتاس استان هزار و ۸۲۷ تن است که تاکنون 200 تن در بین کشاورزان استان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید