توزیع کود سوپرفسفات تریپل بین کشاورزان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 محمد مهدی سعیدی در ارتباط با تامین کودهای شیمیایی مورد نیاز استان گفت: سهمیه کود سوپر فسفات تریپل و فسفاته ۱۳ درصد پنج هزار و ۴۸۹ تن است که از ابتدای سال تاکنون 520 تن توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید