تمدید کلیه ضمانت نامه های بانکی عاملین توزیع استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

عامل ذیحساب و مسئول امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز اعلام کرد:

 با عنایت به فرارسیدن زمان سررسید اسناد دریافتی از عاملین توزیع ، طی مکاتبه با بانک های عامل به منظور تمدید ضمانت نامه بانکی ، درخواست تمدید کلیه ضمانت نامه های مأخوذه از کارگزاران استان به بانک های مربوطه ارسال گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید