عملیات نمونه برداری از کود

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ 

گروه پایش مدیریت استان در مورخ 1400/8/4 از پارت حمل شده کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل گرانوله در انبار مرکزی شرکت نمونه برداری نمود ،  اعضای گروه پایش ( آقای مهندس شیردل و آقای حسین زاده ) با حضور در انبار مرکزی شرکت از پارت 200 فنی کود سوپرفسفات تریپل گرانوله نمونه برداری و ضمن انجام بسته بندی و کدگزاری برای انجام آزمایشات به مدیریت تحقیقات کاربردی ارسال نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید