بازدید از انبارهای کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

در مهر ماه سال جاری همکاران واحد بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از 26 مورد انبار کارگزاران بازدید و ضمن بررسی گزارشات توزیع و فروش کود های شیمیایی ، توصیه های لازم برای بهتر شدن عملکرد کارگزاران جهت رفاه کشاورزان ارائه نمودند  .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید