ارسال کود اوره به شهرستان ابهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 384.870کیلوگرم کود اوره در مهر ماه سال جاری به شهرستان ابهر خبر داد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید