شرکت در وبینار آموزشی آشنایی با قراردادها

شرکت در وبینار آموزشی آشنایی با قراردادها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

کارکنان حسابداری و امور مالی، امور اداری، معاونت و مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد در وبینار آموزشی آشنایی با قراردادها حضور بهم رسانیدند. حمیدرضا جاریانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد افزود: این وبینار در محل سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یزد با حضور اعضا ذکر شده در موعد مقرر برگزار گردید و دومین جلسه آن نیز فردا در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید