اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد: مقدار 5 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل از مبداء انبار مرکزی شرکت، در تاریخ 4 آبانماه سالجاری جهت بهره برداران شهرستان نهاوند تامین و از طریق کارگزاری یاسر رستمی در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.